Přeskočit na obsah

3 – 4 roky

Nejdůležitějsí je pohyb.

Každé dítě je jedinečné.

 • děti se vyvíjí vlastním tempem
 • některé děti potřebují jen trochu více času a trpělivosti

Hrubá motorika

 • dítě se samo obuje, samo svleče
 • s oblékáním ještě potřebuje pomoci
 • jí samo, používá svůj příbor
 • samo si umyje a utře ruce
 • zlepšuje se koordinace těla (chodí, běhá, skáče, stojí na jedné noze, vyleze na skluzavku a sklouzne se hází a chytá míč)
 • zapínání knoflíků je stále velkou výzvou

S ČÍM MOHOU POMOCI RODIČE – aktivity pro rozvoj hrubé motoriky

Sport a pohyb

 • běhání, skákání, chození po špičkách, šplhání; házení a kopání s míčem, chytání míčů různé velikosti; učení se jízdě na tříkolce; překážkové dráhy, kotouly na matraci, hra s nafukovacími balónky

Jemná motorika

 • držení tužky mezi prsty, ne v dlani
 • umí skládat papír, postavit z kostek komín
 • začíná kreslit člověka – nejdříve obličej

S ČÍM MOHOU POMOCI RODIČE – aktivity pro rozvoj jemné motoriky

 • hra s kostkami a kelímky puzzle a různé jiné skládačky, jednoduché pexeso
 • navlékání korálků a knoflíků
 • stříhání, kreslení, malování, lepení
 • mazat máslo, džem na chléb
 • nalévat z malého džbánku pití do hrnečku
 • přesypávání písku, přelévání vody
 • pomáhání při vaření, krájení, míchání

Duševní vývoj

 • rozvíjí se SAMOSTATNOST dítěte
 • dítě má svůj názor (teď budu dělat toto, potom tohle)
 • umí se řídit jednoduchými pokyny
 • umí rozeznat základní barvy
 • počítá do čísla svého věku
 • rozděluje předměty podle barvy, velikosti…

S ČÍM MOHOU POMOCI RODIČE – aktivity pro duševní rozvoj

 • číst dětem knížky
 • hrát s nimi stolní a karetní hry jednoduché počítání (jablek v míse…)
 • rozděl předměty na hromádky (lžíce, nože, vidličky; jablka, hrušky, pomeranče..)
 • povídání si o tvarech, barvách, počtech (To je kulatý zelený míč. Už máme jen jeden žlutý banán.)
 • zpívejte hrajte si „na něco“ – na obchod, na maminku, na kuchaře, na hasiče…

Vývoj řeči

 • dítě si začíná s nadšením S KAŽDÝM POVÍDAT
 • v tomto věku se slovní zásoba ztrojnásobí, děti skládají jednoduché věty ze 3 – 5 slov výslovnost delších slov
 • může ještě působit problémy děti chybují v časování a skloňování chápou zájmena já, ty, on, ona…
 • dítě může mít ještě zmatek „on – ona“

S ČÍM MOHOU POMOCI RODIČE – aktivity pro rozvoj řeči

 • neustále si spolu ČTĚTE
 • hrajte si s písmeny- skládanky
 • vysvětlujte dětem jednotlivá slova
 • vyprávějte dětem o svých zážitcích popisujte, co zrovna děláte a proč

Vývoj osobnosti dítěte

 • proces „naučit se ovládat“ je dlouhodobý (ještě jedna nebo dvě vzteklé scény)
 • z fyzického vyjadřování (1. období vzdoru) přejde dítě k vyjadřování se slovy
 • dítě rádo napodobuje ve všech směrech rodiče při hrách „na něco“ napodobuje život kolem nás
 • dítě v tomto věku navazuje PŘÁTELSTVÍ- začíná spolupráce místo individuální hry

S ČÍM MOHOU POMOCI RODIČE – aktivity podporující emocionální a sociální vývoj dítěte

 • choďte s dětmi mezi lidi (do obchodu, restaurace, do muzea apod.)
 • zprostředkujte dětem setkání s jinými dětmi (hřiště, oslava narozenin)
 • nechte dítě samotné, pokud si to zrovna přeje
 • hrajte si s dětmi divadlo s maňásky, hry „na něco“
 • pomáhejte dětem pojmenovat jejich pocity, když je rozrušené, rozzlobené, smutné…Vždy mu připomeňte, aby se vyjadřovalo slovy, ne strkáním, bitím nebo kopáním.
 • umožněte dítěti, aby plánovalo aktivity s vámi

Příprava na školku

Domluvte si ve školce, kam chcete dítě dát, schůzku. Ukažte dítěti, kam bude chodit, kde si bude hrát. Pokud podmínky dovolí, seznamte své dítě s budoucími spolužáky.
Rozhodněte se, zda poslat dítě do školky
Rozhodnutí, zda dítě přihlásit do školky či nikoliv, je osobní volbou založenou na tom, co považujete za nejlepší pro své dítě.

Jak předejít potížím s docházkou do školky

 • najděte si chvilku na plnění ranních úkolů ve školce. V tuto chvíli probíhá loučení. Dítě si na tento rituál velice rychle zvykne, bude pro něj loučení jednodušší.
 • pokud něco dítěti slíbíte (Přijdu brzy. Půjdeš po obědě.), slib je potřeba splnit
 • při odchodu ze školky vždy dítě ujistěte, že si pro něj přijdete
 • v rámci adaptačního programu školy je možné navštěvovat zpočátku vždy na chvilku školku s dítětem

Pozitivní rodičovství

 • učiňte z osobní hygieny nejdůležitější věc pro zdraví dítěte určujte si jednoduchá domácí pravidla a důsledně je dodržujte nácvik používání záchodu vyžaduje péči a trpělivost nejlepší čas k zahájení nácviku chození na záchod nastává, když dítě o používání toalety samo projeví zájem děti se naučí používat toaletu, když jsou na to PŘIPRAVENÉ