Přeskočit na obsah

4 – 5 let

Roustoucí nezávislost.

Každé dítě je jedinečné.

 • děti se vyvíjí vlastním tempem
 • některé děti potřebují jen trochu více času a trpělivosti

Hrubá motorika

 • dítě miluje aktivní hru
 • jezdí na tříkolce, houpe se na houpačce výš a výš
 • rádo se vším pomáhá – prostřít stůl, nalít vodu do hrnečku
 • používá kladivo, šroubovák, zahradní nářadí

S ČÍM MOHOU POMOCI RODIČE – aktivity pro rozvoj hrubé motoriky

 • alespoň jedna hodina denně pohybu
 • choďte na hřiště, házejte si s míčem, postavte překážkovou dráhu
 • hrajte fotbal
 • poohlédněte se po dětském nářadí na zahradu
 • nechte dítě pomoci v kuchyni
 • společně si stavte kostky do složitějších staveb

Jemná motorika

 • v dítěti se probouzí dřímající umělec, v tomto věku nastává skutečný rozkvět uměleckých schopností – maluje, kreslí, stříhá, lepí, modeluje
 • obtahuje či opisuje znaky písmen, čísel
 • tužku drží v tzv. špetkovém úchopu (mezi ukazováčkem, prostředníčkem a palcem; toto stále trénuje)

S ČÍM MOHOU POMOCI RODIČE – aktivity pro rozvoj jemné motoriky

 • pořiďte dítěti malý stoleček a židličku, kde si může kreslit, psát…
 • hrajte spolu deskové hry
 • navlékání korálků
 • vždy mějte po ruce nůžky, lepidlo, papír, fixy, nálepky, velké pastelky, modelínu
 • vyrábějte vlaštovky z papíru

Duševní vývoj

 • dítě samo rozhoduje, co bude mít na sobě, co bude jíst, zda půjde po obědě spát
 • dítě samo rozhoduje o tom, co půjde dělat, jakou činnost zvolí
 • dítě samo hledá řešení problému, získává zkušenosti, učí se chybou
 • dokáže se soustředit 10 – 15 minut roste zájem o písmena a číslice dítě samo vyjednává – důležité pro budoucí vývoj sebevědomého, zodpovědného a samostatného člověka

S ČÍM MOHOU POMOCI RODIČE – aktivity pro duševní rozvoj

 • číst dětem co nejčastěji knížky
 • zpívejte si spolu
 • vyprávějte příběhy, pohádky, zážitky
 • plánujte spolu
 • co nejčastěji si hrajte s čísly
 • hrajte deskové hry, pexeso, skládejte puzzle hrajte si „na něco“ – udělejte si se všemi plyšáky a panenkami čajový dýchánek

Vývoj řeči

 • dáváme dítěti správný vzor – mluvíme s ním gramaticky správně
 • rozšiřuje se i nadále slovní zásoba dítěte
 • dítě umí celé jméno, adresu bydliště

POZOR NA TO! Pokud máte podezření na nesprávně se vyvíjející řeč u vašeho dítěte, požádejte o zhodnocení pediatra. Problém řešte co nejdříve.

S ČÍM MOHOU POMOCI RODIČE – aktivity pro rozvoj řeči

 • neustále si spolu ČTĚTE
 • napište dítěti tiskacím písmem jeho jméno, pokud bude připraveno, začne ho napodobovat
 • mluvte s dítětem jako s partnerem (jako s inteligentním, chápajícím člověkem, protože takové vaše dítě je)
 • pokud má dítě zájem o písmena, o čísla, spolupracujte
 • odpovídejte na každou otázku

Vývoj osobnosti dítěte

 • dítě si hraje, povídá a podílí se na činnostech v domácnosti
 • vysvětlujeme, kdy dítě nemusí „žalovat“, za tuto činnost ho nijak nezesměšňujeme, jen vysvětlujeme
 • ve škole děláme vše pro pocit bezpečí dítěte – objevují se nové strachy
 • vysvětlujeme i to, co se skrývá za pojmem lhaní, důležitost mluvit pravdu
 • děláme s dětmi nesoutěživé činnosti; není důležité být vždy první

S ČÍM MOHOU POMOCI RODIČE – aktivity podporující emocionální a sociální vývoj dítěte

 • zaveďte zvyk – pomáhání v domácnosti
 • nikdy neoznačujte dítě jako „žalobníčka“ – dítě by pak z nepochopení mohlo začít skrývat informace nebo lhát
 • pozor na to, na jaké pohádky, filmy a hry děti koukají – potom se bojí „strašidel“
 • o novém strachu s dětmi mluvte děti ze strachu z nepříjemností začínají lhát – vysvětlujte, netrestejte
 • umožněte dítěti, aby bylo chvílemi i bez vás, pokud se cítí bezpečně povzbuzujte děti k plánování činností

Pozitivní rodičovství

PRVNÍ LHANÍ

 • většina dětí začne lhát ve věku čtyř let – obvykle proto, aby předešly potížím nebo aby vás odpovědí nezklamaly; při každé této chvilce lhaní si najděte čas a trpělivost na vysvětlování – můžeš říct pravdu, proč není správné lhát

POZOR NA TO! Děti ve vás vidí svůj vzor. Dbejte na to, aby vás neslyšely vyslovit ani „milosrdnou“ lež. Nevidí v tom rozdíl. Budou si myslet, že lhát, je v pořádku.