Přeskočit na obsah

Začít spolu

„ZAČÍT SPOLU“

Od září 2021 naše škola vzdělává děti podle programu Začít spolu. Vzdělávací program Začít spolu je otevřený didaktický systém, který nabízí kvalitní a ucelené vzdělávání po děti předškolního a mladšího školního věku. Vzdělávací program je realizován v ČR od r.1994. V České republice je jediným držitelem licence a práv na šíření vzdělávacího programu Začít spolu organizace Step by Step ČR, o.p.s.. Dvě učitelky ze tří jsou proškoleny v akreditovaném programu Začít spolu. V srpnu 2021 se účastnily týdenní letní školy Začít spolu v Plzni.

PRINCIPY A FILOZOFIE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ZAČÍT SPOLU

 • Cílem vzdělávání je pro nás smysluplné učení a samostatné myšlení dětí.
 • Nabízíme společné vzdělávání pro všechny děti bez ohledu na sociální či etnický původ a úroveň jejich schopností.
 • Orientujeme se na dítě (podporujeme individuální rozvoj, spolupráci).
 • Rodiče jsou vítanými partnery, kteří se aktivně podílejí na chodu školky.
 • Pečujeme o osobní růst a profesní rozvoj našich učitelek.
 • Největší váhu v hodnocení dítěte přikládáme jeho sebehodnocení.

CO NA VÁS ČEKÁ?

Den ve třídě

Ranní úkol

 • před vstupem do třídy čeká na děti a jejich rodiče obvykle ranní úkol
 • úkol se vztahuje k právě probíranému tématu
 • úkol podporuje spolupráci dítěte s rodičem a procvičuje různé dovednosti

Ranní kruh

 • zde se odehrávají třídní rituály (vzájemné pozdravení, seznámení s programem na daný den, sdílení zážitků, plánování činností apod.)
 • podpora respektu k mluvčímu, naslouchání jeden druhému, dodržování společně domluvených pravidel, vyjadřování svých pocitů a názorů

Práce v centrech aktivit (CA) – nepřímo řízené činnosti (RVP PV)

 • jedná se o integrovanou tematickou výuku v Centrech aktivit
 • činnosti v CA se vztahují k aktuálnímu tématu
 • činnosti jsou připraveny tak, aby děti vedly ke spolupráci a vzájemnému učení, nabízely možnost volit úkoly různé náročnosti, a aby respektovaly individuální styly učení a potřeby dětí
 • CA si děti vybírají podle předem dohodnutých pravidel
 • v jednu chvíli ve třídě pracují děti na různých činnostech v různých centrech

CENTRA AKTIVIT NAŠÍ ŠKOLKY V NEURAZECH:

Ateliér, Knihy a písmena, Domácnost, Pokusy a objevy, Voda a písek, Dílna, Kostky, Manipulační a stolní hry, Dramatika, Hudba, Pohyb.

Hodnotící kruh

 • na závěr dne se všichni opět sejdeme v kruhu
 • děti představují výsledky své práce, hodnotí, co a jak se jim dařilo/nedařilo a proč, sdílejí svoje zkušenosti, inspirují další děti, které budou v centru pracovat
 • učí se hodnotit a prezentovat svoji práci, ale také ocenit druhé

Práce s pravidly

 • pravidla pro společné soužití a pro práci si vytvářejí děti samy na začátku školního roku, popřípadě v průběhu roku
 • dohodnutá pravidla vedou děti k samostatnosti a zodpovědnosti

Propojení školy s okolním světem

 • samozřejmostí je propojení vzdělávacího tématu s reálným životem mimo školu
 • děti ve spolupráci a dohodě s učitelkami plánují a realizují exkurze, procházky, výlety, besedy, pobyty v přírodě, návštěvy zajímavých lokalit a institucí

NEŽ NĚCO VYHODÍTE…

Školka bude potřebovat mnoho materiálů a věciček do center aktivit, proto prosíme, nic nevyhazujte…. Např.: knihy, dětské časopisy, starší časopisy a noviny na prohlížení a vystřihování, balící papír, pohlednice, písmena z různých materiálů (molitan, pryž, papír, smirek), papíry různých barev a velikostí, korálky, knoflíky, látky, stužky, klubíčka vlny a nití, korkové zátky, brčka, špejle, krabičky od různého zboží, přírodniny – kamínky, mušle, kousky kůry, mechu, listy, šišky, luštěniny, semena rostlin, provázky, měřidla objemu a délky a další…

Děkujeme! Tým pedagogů MŠ Neurazy.

Tento odkaz vám může práci, na kterou se všichni moc těšíme, ještě více ozřejmit: https://www.youtube.com/watch?v=jLXH2PMlKC4