Přeskočit na obsah

Sponzoři

Vážení rodiče a ostatní příznivci naší školy, za děti a celý tým mateřské školy srdečně děkuji za spolupráci, za sponzorské dary a veškerou pomoc, kterou jste nám věnovali v roce 2023. 

Velmi si Vaší přízně vážíme.