Přeskočit na obsah

MŠ Neurazy

„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.“   
Robert Fulghum

Vize MŠ Neurazy

Chtěli bychom být školou, kde panuje porozumění, láska, přátelství, vzájemný respekt a tolerance. Školou, která je tvořivá, inspirující, otevřená a podporující rozvoj všech stránek osobnosti dítěte, která vede děti ke zdravému pohybu a lásce k přírodě.
Místem, kde jsou děti šťastné, protože se cítí v bezpečí a je pro ně vytvářeno prostředí, kde se setkají s hodnotnými podněty pro celoživotní vzdělávání.