Přeskočit na obsah

Velikonoční dílničky pro děti

Akci jsme si skvěle užili. Domů si děti odnesly svého zajíčka.

Fotografie z této akce jsou k nahlédnutí v sekci „Fotografie MŠ“.